Ngày 11/6/2019, đấu giá phần vốn góp của Trường ĐH Hàng hải Việt Nam tại Công ty Vận tải biển Đông Long

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá phần vốn góp của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long vào ngày 11/6/2019 như sau:

Tên doanh nghiệp sở hữu phần vốn góp: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long (Công ty Vận tải biển Đông Long)

Địa chỉ:       Số 338 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa viễn dương, vận chuyển hàng hóa

Vốn điều lệ: 68.800.000.000 đồng

Hình thức đấu giá:         Đấu giá trọn lô

Giá khởi điểm:      90.016.088.991 đồng

Giá trị phần vốn góp đưa ra đấu giá:          45.600.000.000 đồng

Giá trị phần vốn góp người nước ngoài được phép mua:        45.600.000.000 đồng

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 03/06/2019 đến 15h30 ngày 06/06/2019 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 9 giờ 00 phút ngày 11/06/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          09h45 ngày 11/06/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua phần vốn góp:      Từ ngày 12/06/2019 đến 16 giờ ngày 18/06/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 12/06/2019 đến ngày 14/06/2019