Ngày 11/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/12/2018 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Na Rì ủy quyền như sau: