Ngày 11/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty TNHH HTV Bán đấu giá tài sản Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản ngày 11/10/2018 như sau:

1. Tài sản: Quyền sử dụng đất: DT thực tế 674.9 m2  một phần thửa 97, tờ bản đồ số 01, trong đó đất ONT là 120 m2, đất CLN là 554.9 m2 theo giấy CNQSDĐ số 191.QSDĐ/2485/QĐUB ngày 15/01/1997 của UBND Huyện Chợ Gạo cấp, đất tọa lạc tại ấp Đăng Phong Trên, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

2. Giá khởi điểm: 84.588.000 đồng.

3. Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm.

4. Thời gian tổ chức: 09 giờ 30 phút, ngày 11/10/2018.

5. Đăng ký mua hồ sơ, xem tài sản và nộp tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến hết 10 giờ 00, ngày 09/10/2018.

6. Địa điểm tổ chức: Công ty TNHH HTV Bán đấu giá tài sản Tiền Giang, số 191A Nguyễn Thị Thập, Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Thông tin liên hệ: 0985.988.995/ 02733.976.969.