Ngày 11/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 224,3 m2 đất và tài sản trên đất tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty TNHH HTV Bán  đấu giá tài sản Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản ngày 11/10/2018 như sau:

1. Tài sản: QSDĐ DT: 224,3 m2 trong đó đất trồng cây hàng năm là 174,3 m2, đất ở nông thôn là 50 m2 thuộc thửa đất số: 2943, tờ bản đồ số: 03 (đo đạc thực tế tăng 0,2 m2). QSDĐ DT: 182,6 m2 đất trồng cây hàng năm thuộc thửa đất số: 2950, tờ bản đồ số: 03 (đo đạc thực tế tăng 0,2 m2). Tài sản trên đất gồm: Hàng rào phía trên có song bê tông: 18 m2; Mái che: 167,89 m2; Nhà ở 1: 35,51 m2; Hàng rào 2: 71,56 m2; Hồ nước vuông : 9,108 m3; Hồ nước tròn: 7,7m3; Nhà ở chính: 90,9 m2; Nhà sau: 32,85 m2, toạ lạc tại: Ấp Tân Bình 1, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

2. Giá khởi điểm: 560.919.699 đồng.

3. Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm.

4. Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, ngày 11/10/2018.

5. Đăng ký mua hồ sơ, xem tài sản và nộp tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến hết 10 giờ 00, ngày 08/10/2018.

6. Địa điểm tổ chức: Công ty TNHH HTV Bán  đấu giá tài sản Tiền Giang, số 191A Nguyễn Thị Thập, Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Thông tin liên hệ: 0985.988.995/ 02733.976.969.