Ngày 1/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất, chi phí đầu tư xây dựng, máy móc thiết bị… tại thị xã Tân Châu, An Giang

(BĐT) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long ủy quyền cho Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu bán đấu giá tài sản là toàn bộ chi phí đào ao, chi phí đầu tư xây dựng, máy móc thiết bị thuộc vùng nuôi trồng thủy sản, diện tích 420.000 m2 (trên đất thuê trả tiền hàng năm) tại cồn Vĩnh Hòa, ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vào ngày 1/10/2018 như sau:

Thông tin chi tiết quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm:

- Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ &TSKGLVĐ số BE 565060, số vào sổ cấp GCN: CT05247 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 20/6/2012. Thửa đất số: 41, tờ bản đồ số: 10, diện tích 70.000,0 m2.

- Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ & TSKGLVĐ số BE 565061, số vào sổ cấp GCN: CT05248 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 20/6/2012. Thửa đất số: 41, tờ bản đồ số: 10, diện tích 350.000,0 m2.

Giá khởi điểm: 26.325.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (trong giờ hành chính).

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 500.000 đ/ hồ sơ. Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 01/10/2018, tại Hội trường UBND xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, Việt Nam. ĐT: (0262) 3707879; DĐ: 0987435509; Fax: (0262) 3707879).