Ngày 10/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại thành phố Lào Cai, Lào Cai

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản lần 2 ngày 10/9/2018 do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Lào Cai, Trụ Sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai, số nhà C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai.

3. Tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 01 ô đất ở đô thị, tại Đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, Lào Cai, như sau:  

TT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/ô đất)

Tiền đặt trước
(đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ (đồng/ hồ sơ)

1

01 ô đất ở đô thị

126.4

35.000.000

4.424.000.000

884.000.000

500.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 28, 29, 30/08/2018 (Trong giờ hành chính), tại Đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá.

Thời gian địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 07/09/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai.

Nộp hồ sơ đấu giá: Gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo về Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai trước 16h00 ngày 07/09/2018.

Trường hợp khách hàng gửi hồ sơ chậm Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 05, 06, 07/09/2018, nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai số 0951001119999, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 10/09/2018, tại Hội trường tầng 3, Trung tâm Văn Hóa thành Phố Lào Cai, Phường kim Tân, TP Lào Cai, Lào Cai

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, một vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ.

* Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Lào Cai, Trụ Sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai, ĐT: 02143.821.189.

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai, số nhà C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai. ĐT: 0978 715 968.