Ngày 10/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2018 do Hội đồng Phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá QSD đất huyện Chư Sê ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng Phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá QSD đất huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất (Theo bảng kê chi tiết diện tích và giá khởi điểm lô đất được niêm yết tại UBND thị trấn Chư Sê và tại Trung tâm). Tại Khu vực QH thửa đất số 38, thôn Hồ nước, TT. Chư Sê, huyện Chư Sê; Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ; thời hạn sử dụng: 50 năm. Tổng số: 01 lô đất; Diện tích 141,5m2; Giá khởi điểm 77.259.000 đồng.

4- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản đấu giá: Xem thực tế tại nơi có lô đất từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày07/12/2018.

5- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư Sê từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 07/12/2018.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai số: 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 11 giờ ngày 07/12/2018; tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chư Sê; Điều kiện: Khác hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp cho Trung tâm tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Chư Sê.

8- Thời gian, địa điểm dự kiến đấu giá: 15 giờ 00’ ngày 10/12/2018, tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê.

9- Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

10- Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá, sử dụng đất đúng mục đích theo phương án được phê duyệt.

11- Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá (một lần) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai (tại số 46 - Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku), số điện thoại 02693 826628 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chư Sê.

Lưu ý: Khách hàng đến đăng ký đấu giá phải mang CMND và sổ hộ khẩu (đối với cá nhân). Đối với pháp nhân phải có giấy đăng ký kinh doanh (bản chính để đối chiếu).