Ngày 10/01/2019, đấu giá 121 cây xà cừ tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng thông báo bán đấu giá tài sản do UBND xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh ủy quyền vào ngày 10/01/2019 như sau: