Ngày 07/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá laanf 2 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận ủy quyền vào ngày 07/11/2018 như sau: