Ngày 06/09/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạnh Hóa, Long An

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá và tư vấn Miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản ngày 6/9/2018 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn Miền Nam. Địa chỉ: 354/31 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa. Địa chỉ: Khu phố 3, TT Thạnh Hóa huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An.

Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa. Diện tích: 500.419 m2. Mục đích sử dụng đất: Xây dựng dự án điện năng lượng mặt trời.Thời hạn cho thuê đất: 50 năm (kể từ ngày UBND tỉnh ký quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất).Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Giá khởi điểm: 13.067.886.000 đồng. Giá trên chưa bao gồm các loại phí, lệ phí,… liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất.

Ngoài việc thanh toán đủ tiền thuê đất theo giá trúng đấu giá thì tổ chức trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất, thiệt hại cây trồng, tài sản trên đất theo phương án được duyệt (dự tính khoảng 8,7 tỷ đồng của diện tích 500.419 m2) và khoản chi phí để đầu tư xây dựng đường giao thông đấu nối vào dự án.

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng.

Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký: đến ngày 03/9/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian xem tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản: đến ngày 04/9/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 31/8/2018; 04/9/2018 và ngày 05/9/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 30 phút ngày 06/9/2018 tại Hội trường Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa. Địa chỉ: Khu phố 3, TT Thạnh Hóa huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: nộp đơn đăng ký, bản pho to: giấy ĐKKD, CMND của người đại diện theo pháp luật, giấy nộp tiền đặt trước đúng hạn.

Có vốn chủ sở hữu ≥ 198.967.800.000 đồng. Diện tích sử dụng đất lâu dài không quá 1,2 ha/ 01 MWp. Đồng thời phải đảm bảo, tuân thủ các yêu cầu theo các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình và yêu cầu về:

+ Đánh giá ảnh hưởng của phương án đấu nối dự án điện mặt trời đối với hệ thống điện trong khu vực;

+ Có thiết bị kết nối với hệ thống SCADA hoặc thông tin điều độ để thông tin dự báo về sản lượng điện phát theo giờ đến cơ quan Điều độ có quyền điều khiển;

Khách hàng muốn biết chi tiết về tài sản và có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký,…liên hệ trực tiếp:Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn miền Nam. Số 354/31 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp.HCM. Điện thoại: 02862907376.