Ngày 01/02/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 01/02/2019 do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Ngã Bảy ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty cổ phần Đấu giá Phương Nam (gọi tắt là Công ty).

Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Ngã Bảy (Địa chỉ: Số 03, Phạm Hùng, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất có tổng diện tích là 9.517,3 m2 (Trong đó Tài sản 1 có diện tích: 8.947,2m2, Tài sản 2 có diện tích: 543,1m2). Tọa lạc tại ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Huỳnh Thanh Hồ và bà Lê Hồng Minh). Bán riêng lẻ từng tài sản, cụ thể như sau:

* Tài sản 1:

Stt

Số thửa

Tờ bản đồ

Loại đất

Diện tích (m2)

Ghi chú

01

126(456-205)

13

ONT

177,4

Có 38 mđất nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông

02

127(456-205)

13

ONT

162,6

Có 94,7 mđất nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông

03

101(431-205)

13

CLN

2.166,7

04

108(440-205)

13

CLN

3.612,3

Có 75 mđất nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông

05

114(440-205)

13

CLN

2.855,2

Có 146,3 mđất nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông

06

Cây trồng

* Tài sản 2:

Stt

Số thửa

Tờ bản đồ

Loại đất

Diện tích (m2)

Ghi chú

01

242(900)

14

ONT

172,3

Có 66,9mđất nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông

02

243(901-205)

14

ONT

370,8

Có 57mđất nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông

03

Công trình XD

04

Cây trồng

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 24/01/2019 đến ngày 25/01/2019) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/01/2019 đến 16h00 ngày 29/01/2019 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm:

Stt

Tên Tài sản

Giá khởi điểm

Đặt trước

Tiền hồ sơ

01

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và cây trồng

616.421.756 đ

92.000.000 đ

500.000 đ

02

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng

363.249.231 đ

54.000.000 đ

200.000 đ

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 29/01/2019 tại Văn phòng Công ty.

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự.

- Cách thức đăng ký:

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty

+ Tiền đặt trước nộp theo hình thức trực tiếp tại công ty hoặc chuyển khoản trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

- Tài khoản giao dịch: Công ty cổ phần Đấu giá Phương Nam

- Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 09h00 ngày 01/02/2019 tại Hội trường Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Ngã Bảy. (Địa chỉ: Số 03, Phạm Hùng, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang)

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu do đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% so với giá khởi điểm), không quy định mức tối đa.

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty cổ phần đấu giá Phương Nam

Số 37 Đường Trần Thủ Độ, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0907 030 333

Website: www.daugiaphuongnam.com