Đấu giá xe ô tô, xe thi công, máy móc thiết bị tại Đồng Nai

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản như sau: