Đấu giá xe ô tô và khai thác cây tràm tại An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang thông báo bán đấu gía tài sản do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tịnh Biên ủy quyền như sau:

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 28 tháng 06 năm 2018, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá giá tài sản của người có tài sản đấu giá trên địa bàn tỉnh An Giang.

* Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tịnh Biên (địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang).

1- Xe ôtô 04 chỗ đã qua sử dụng, nhãn hiệu PEUGEOT 505, Biển số 67A-0580, thanh lý dạng phế liệu và phụ tùng máy. Giá khởi điểm (GKĐ): 7.610.000đồng

2- Xe ôtô tải đã qua sử dụng, nhãn hiệu DAEWOO LABO, Biển số 67A-0517, thanh lý dạng phế liệu và phụ tùng máy. GKĐ:10.000.000đồng

3- Xe ôtô cải tạo đã qua sử dụng, nhãn hiệu ISUZU, Biển số 67A-0597, thanh lý dạng phế liệu và phụ tùng máy. GKĐ:8.415.000đồng

4- Lô: Khai thác cây Tràm bông vàng, 136 cây, trồng trên tuyến đường Hương lộ 17, xã An Cư. GKĐ: 104.870.000đồng.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đồng/hồ sơ/tài sản.

* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm/tài sản.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 21 và 22/06 tại Trụ sở đơn vị người có tài sản.

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 25/06/2018.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 25/06/2018.

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

* Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

* Đối với loại tài sản, hàng hoá đấu giá nguyên lô phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp với từng lô, loại tài sản trừ các đối tượng không được phép đăng ký theo Luật Đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.