Đấu giá xe ô tô thanh lý tại Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá do Hội đồng Định giá và bán đấu giá tài sản thanh lý thành phố Vĩnh Long ủy quyền tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Đấu giá 01 xe ô tô thanh lý đã qua sử dụng, nhãn hiệu MAZDA, sản xuất năm 1999 tại Việt Nam, loại xe ô tô con (05 chỗ ngồi), màu xanh, biển kiểm soát 64A – 0346. Số khung: GF22S1MH000216, số máy: FS--655331 (bàn giao theo hiện trạng thực tế). Giá khởi điểm: 56.198.000 đồng.

2. Đấu giá 01 xe ô tô thanh lý phế liệu, nhãn hiệu TOYOTA HIACIE, sản xuất năm 1997 tại Việt Nam, loại xe ô tô khách (16 chỗ ngồi), màu xanh, biển kiểm soát 64A – 0241. Số khung: RZH114-9003896, số máy: 1RZ-1446872 (bàn giao theo hiện trạng thực tế). Giá khởi điểm: 15.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem các tài sản đấu giá: Từ ngày 12/9/2017 đến ngày 13/9/2017, tại Số 79, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/8/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/9/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: Tài sản 01: 150.000 đồng/01 hồ sơ. Tài sản 02: 50.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: Tài sản 01: 11.000.000 đồng/ 01 hồ sơ; Tài sản 02: 3.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/9/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/9/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu Trung tâm quy định; đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo Giấy ĐKKD và CMND của người đại diện theo pháp luật) người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt trước: Tài sản 01: 11.000.000 đồng; Tài sản 02: 3.000.000 đồng, người tham gia đấu giá nộp cùng với hồ sơ đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/9/2017, tại Hội Trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp 03 vòng.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản thanh lý thành phố Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 79/18, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3823407.