Đấu giá xe ô tô tại TP Cần Thơ

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản như sau: