Đấu giá xe ô tô tại thành phố Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung ủy quyền như sau: