Đấu giá xe ô tô tải tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank – Chi nhánh Quảng Ngãi ủy quyền như sau: