Đấu giá xe ô tô tại Quảng Ninh

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm); địa chỉ: P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu Mazda, số loại 626, biển kiểm soát 14C - 5068; số khung: MH*001181*; số máy: FS*300019*; màu sơn: Hồng; loại xe: ô tô con; số chỗ ngồi: 05 chỗ; năm sản xuất: 2002; nước sản xuất: Việt Nam; năm đưa vào sử dụng: 2002, xe đã qua sử dụng. Chi tiết tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá thể hiện tại Biên bản xác định giá bán thanh lý xe ô tô phục vụ công tác BKS 14C-5068 của Sở Giao thông vận tải.

- Nơi có tài sản đấu giá: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 28/6/2018 đến ngày 09/7/2018 (trong giờ hành chính) tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/6/2018 đến ngày 09/7/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm quy định; Quy chế cuộc đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-ĐGTS ngày 22/6/2018 của Trung tâm; Biên bản xác định giá bán thanh lý xe ô tô phục vụ công tác BKS 14C-5068 của Sở Giao thông vận tải; Giấy đăng ký xe ô tô số 0000670 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 12/6/2002; Giấy chứng nhận kiểm định số No: KC 4114313 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long - 1401D, Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh cấp ngày 28/11/2017.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng chẵn). Giá đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định và giá cũng chưa bao gồm chi phí vận chuyển, phương tiện vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chi trả các loại chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000,đ/01hồ sơ; Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 18.000.000,đ/01 hồ sơ, khoản tiền đặt trước (không được tính lãi) nộp vào tài khoản số 0300.4499.5588 của Trung tâm mở tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quảng Ninh trong thời hạn 03 ngày làm việc (ngày 09, 10, 11/7/2018).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 28/6/2018 đến ngày 09/7/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/7/2018, tại Trung tâm; Địa chỉ: Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

8. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại: 0203.655.9293