Đấu giá xe ô tô tại Quảng Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau: