Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng Agribank- Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: