Đấu giá xe ô tô tại Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà thông báo bán đấu giá tài sản do Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa ủy quyền như sau: