Đấu giá xe ô tô tại Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Cam Ranh ủy quyền như sau: