Đấu giá xe ô tô tại huyện Lý Nhân, Hà Nam

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản: 01 chiếc xe ô tô hiệu FORD/Laser GHIA; Biển kiểm soát: 90B-1378; Số máy: FP935616; Số khung: JS7XXXSRNC4S05088; Sản xuất năm 2004 tại Việt Nam; Ngày đăng ký: 29/12/2004; Đăng ký lần đầu ngày: 29/12/2004, là tài sản thanh lý do UBND huyện Lý Nhân chuyển giao.

- Giá khởi điểm: 76.821.000 đồng (Bảy mươi sáu triệu tám trăm hai mươi

mốt nghìn đồng).

- Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá đến hết 11h00ˊ ngày 03/5/2017; nộp tiền đặt trước trong ngày 03/5/2017, trước 11h00ˊ,

- Tổ chức xem tài sản vào 14h00ˊ đến 14h30ˊ ngày 27/4/2017,

- Phí tham gia đấu giá: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng),

- Số tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng),

- Dự kiến bán đấu giá: 13h15ˊ ngày 04 tháng 5 năm 2017 (Thứ năm),

- Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản xin mời liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp Hà Nam), đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn chi tiết và thực hiện việc đăng ký tham gia.

Số điện thoại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản: 03513.845.968.