Đấu giá xe ô tô tại Hải Phòng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con, 04 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUBARU, màu ghi, biển kiểm soát 16A-0775, số khung: BG5PDH00040, số máy: 936841 do Nhật Bản sản xuất năm 1997, năm đưa vào sử dụng: 1998 đã qua sử dụng.

- Giá khởi điểm: 45.000.000 đồng (Bốn mươi năm triệu đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 4.500.000 đồng (Bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng liên tục.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 109.2052.8888.011 tại Phòng Giao dịch TechcomBank Kiến An, thành phố Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của TechcomBank trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên) hoặc nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

- Người có tài sản đấu giá: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 21 đường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có tài chính được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);

+ Có hộ khẩu (bản sao, nếu là cá nhân);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/03/2018 đến 17 giờ ngày 27/03/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

- Thời gian xem tài sản: Ngày 22/03/2018 và ngày 23/03/2018 trong giờ hành chính.

- Địa chỉ xem tài sản: Số 21 đường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 27/03/2018, ngày 28/03/2018 và ngày 29/03/2018 trong giờ hành chính.

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Từ 8 giờ 30 phút ngày 30/03/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225). 3678680 - 3678681 - 2241001.