Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Viện huyết học-truyền máu TW ủy quyền như sau: