Đấu giá xe ô tô tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lăk thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau: