Đấu giá xe ô tô tại Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Ngoại Vụ thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Sở Ngoại Vụ thành phố Đà Nẵng - Tầng 25 Trung tâm hành chính, số 24 Trần phú, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Xe ô tô con 05 chỗ đã qua sử dụng, nhãn hiệu Toyota Crown, số khung: 0084322, số máy: 0541745, biển số: 43A-000.44, năm sản xuất 1997, nước sản xuất: Nhật bản. Giá khởi điểm tài sản: 295.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi lăm triệu đồng y)(Giá không có thuế Giá trị gia tăng).

4. Nơi có tài sản đấu giá: Hầm để xe Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước: 59.000.000 đồng;

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 10 giờ 00 ngày 21/12/2017, địa điểm xem tài sản tại Hầm để xe Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: số 24 Trần phú, thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 10 giờ 00 ngày 21/12/2017

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 10 giờ 00 ngày 21/12/2017; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

9. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến 10 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2017.

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 22/12/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

12. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.