Đấu giá xe ô tô tại Đà Nẵng

(BĐT) - Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi loại Pajero có biển kiểm soát 43E-0737 sản xuất năm 1997.

- Đơn vị có tài sản: Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng

- Giá khởi điểm: 64.090.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu không trăm chín mươi ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 12.000.000 đồn

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 150.000 đồng/ hồ sơ

- Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h ngày 11/12/2017 đến 09h ngày 21/12/2017 trong giờ hành chính tại 426 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty từ ngày 19/12/2017 đến trước 10h ngày 21/12/2017.

- Thời gian xem tài sản: từ ngày 11/12/2017 đến ngày 20/12/2017 trong giờ hành chính tại Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá dự kiến: 9h ngày 22/12/2017 tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và DVTC Đà Nẵng.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức đấu giá: trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính và không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự. Cách thức đăng ký: nộp hồ sơ tại Văn phòng công ty trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ. Tiền đặt trước chuyển khoản vào tài khoản công ty theo đúng thời gian quy định.