Đấu giá xe ô tô tại Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản do ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Bắc Kạn ủy quyền như sau: