Đấu giá xe ô tô tại Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau: