Đấu giá xe ô tô khách tại Hà Nội

(BĐT) - Hội đồng Bán đấu giá tài sản xe ô tô thanh lý Trung tâm Kỹ thuật đường bộ thông báo về việc đấu giá tài sản xe ô tô thanh lý, cụ thể:

1. Thông tin tài sản đấu giá: Xe ô tô khách nhỏ, toyota hiace, hết thời hạn lưu hành năm 2016; thân vỏ một số chỗ bong tróc, máy xe vận hành kém.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 20.026.000 đồng (Hai mươi triệu không trăm hai sáu ngàn đồng).

3. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05-13/3/2018 tại Phòng Tổng hợp, Trung tâm KT Đường bộ - Số 108, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 12-13/3/2018 tại Trụ sở Trung tâm KT Đường bộ, phường Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 15/3/2018 tại Trung tâm KT Đường bộ - Số 108, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ Hội đồng Bán đấu giá tài sản

ô tô thanh lý - Trung tâm KT Đường bộ:

+ Bà Thanh - Phó Chủ tịch. Điện thoại: 0945.033.276

+ Bà Huyền - Ủy viên. Điện thoại: 0966.040.727