Đấu giá xe ô tô đầu kéo tại Lào Cai

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank  chi nhánh tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát. Địa chỉ: Số 15, ngõ 438 Tây Sơn, phường Ngã tư sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (Văn phòng đại diện: số 100, phố Lê Lai, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Lào Cai (Số 003A – Hoàng Liên – P.Cốc Lếu – TP.Lào Cai – tỉnh Lào Cai).

Mã số thuế: 0100686174-093.

Điện thoại: 0203.821.233 Fax: 0203.826.678

3. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

3.1. Tên tài sản: Đấu giá tài sản là tài sản thế chấp ngân hàng là 11 chiếc xe đầu kéo DEAWOO (có giấy tờ kèm theo).

3.2. Giá khởi điểm. Tổng giá khởi điểm: 11.880.000.000đ (Mười một tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng).

* Giá khởi điểm của 11 xe đầu kéo DEAWOO: 1.080.000.000đ/chiếc. Cụ thể: 

TT

Tên vật tư
hàng hóa

Nhãn hiệu

Nước SX

Năm SX

Số giấy tờ xe

Số khung

Giá khởi điểm

1

Ô tô đầu kéo

DAE

WOO

Hàn Quốc

2015

158821

KL4V3TVF1FK007498

1.080.000.000

2

Ô tô đầu kéo

DAE

WOO

Hàn Quốc

2015

158822

KL4V3TVF1FK007499

1.080.000.000

3

Ô tô đầu kéo

DAE

WOO

Hàn Quốc

2015

158824

KL4V3TVF1FK007501

1.080.000.000

4

Ô tô đầu kéo

DAE

WOO

Hàn Quốc

2015

133152

KL4V3TVF1FK007505

1.080.000.000

5

Ô tô đầu kéo

DAE

WOO

Hàn Quốc

2015

133151

KL4V3TVF1FK007507

1.080.000.000

6

Ô tô đầu kéo

DAE

WOO

Hàn Quốc

2015

133150

KL4V3TVF1FK007508

1.080.000.000

7

Ô tô đầu kéo

DAE

WOO

Hàn Quốc

2015

133149

KL4V3TVF1FK007509

1.080.000.000

8

Ô tô đầu kéo

DAE

WOO

Hàn Quốc

2015

133148

KL4V3TVF1FK007510

1.080.000.000

9

Ô tô đầu kéo

DAE

WOO

Hàn Quốc

2015

133147

KL4V3TVF1FK007512

1.080.000.000

10

Ô tô đầu kéo

DAE

WOO

Hàn Quốc

2015

133146

KL4V3TVF1FK007513

1.080.000.000

11

Ô tô đầu kéo

DAE

WOO

Hàn Quốc

2015

133145

KL4V3TVF1FK007514

1.080.000.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Từ ngày 20/03/2018 đến ngày 22/03/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Liên hệ với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Lào Cai (Số 003A – Hoàng Liên – P.Cốc Lếu – TP.Lào Cai – tỉnh Lào Cai).

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ.

- Thời gian bán, nộp hồ sơ: Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 02/04/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Văn phòng đại diện – Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát (địa chỉ: 100, phố Lê Lai, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thì phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định theo thông báo cụ thể như sau:

6.1. Tiền bán hồ sơ: Được quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài Chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.Với mức bán: 500.000đ/01 hồ sơ.

6.2. Số tiền đặt trước và thời gian nộp tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 5% giá khởi điểm của lô tài sản đấu giá, tương đương 600.000.000đ (sáu trăm triệu đồng). Số tiền đã được làm tròn.

- Nộp tiền đặt trước bằng hình thức: Chuyển khoản. 

- Thời gian nộp: trong 03, ngày 29/03/2018 ngày 30/03/2018 và ngày 02/04/2018.

(Đơn vị thụ hưởng: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lào Cai; Số tài khoản: 459901 tại: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lào Cai).

+ Lưu ý ghi chứng từ chuyển khoản ghi rõ: Họ tên người tham gia đấu giá; nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản.

(Khoản tiền đặt trước trong thời gian tham gia đấu giá không được tính lãi trong bất kỳ trường hợp nào).

7. Hình thức đấu giá, phương thức trả giá, bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức trả giá: Trả giá lên.

- Bước giá: 1.000.000đ/01 bước giá.

8. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá tài sản:

- Thời gian: Vào hồi 09h00’ ngày 03/04/2018 (Thứ ba).

- Địa điểm: Dự kiến phòng đấu giá Văn phòng đại diện Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát (địa chỉ: số 100, phố Lê Lai, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, Lào Cai).

Mọi thông tin liên hệ: Tại Văn phòng đại diện - Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát số 100, phố Lê Lai, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, Lào Cai. Số điện thoại: 02143. 686.138./.