Đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại Hậu Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục dân số - kế hoạch hoá gia đình Hậu Giang ủy quyền như sau: