Đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ tại Sân vận động huyện Hòa Thành (Tây Ninh)

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hòa Thành, Tây Ninh ủy quyền như sau: