Đấu giá Vật tư thu hồi khi phá dỡ trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà thông báo bán đấu giá tài sản do Đội Quản lý thị trường số 2 ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 138 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

3.1. Tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi khi phá dỡ trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa.

Đặc điểm của tài sản:

STT

Danh mục vật tư

Đơn vị tính

Khối lượng

Tỷ lệ

thu hồi

% giá trị

còn lại

01

Đá chẻ

viên

2.908

100%

02

Sắt

kg

12.378

0,5

100%

03

Cửa

m2

217

100%

04

Gỗ

m3

7,363

0,5

50%

 

3.2. Giá khởi điểm: 39.021.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín triệu, không trăm hai mươi mốt ngàn đồng).

Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản (danh mục vật tư thu hồi) được bán trên là dự kiến theo hiện trạng trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa trước khi phá dỡ. Người mua được tài sản phải chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát vật tư thu hồi sau khi được phá dỡ, tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, các chi phí liên quan và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 23/3/2018 đến ngày 26/3/2018 (trong giờ hành chính), tại Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/3/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/3/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 7.000.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 27/3/2018. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm trong ngày 27/3/2018, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước hoặc trường hợp người tham gia đấu giá và Trung tâm có thỏa thuận khác.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản, từ ngày 19/3/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/3/2018 (trong giờ hành chính).

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ CMND hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có). 

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 9 giờ 00, ngày 30/3/2018 tại Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Việc đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa và Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa./.