Đấu giá Vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá VTTB và tài sản thanh lý.

* Giá khởi điểm: 917.042.620, đồng (Chín trăm mười bảy triệu, không trăm bốn mươi hai ngàn, sáu trăm hai mươi đồng).

* Thời gian xem tài sản và tham khảo hồ sơ: Từ ngày 18/11/2016 đến hết ngày 25/11/2016, tham khảo hồ sơ tại VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc (trong giờ hành chính).     

* Địa điểm, thời hạn đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước:  Ngày 25/11/2016  (tiền đặt trước: 90.000.000 đồng/hồ sơ) tại VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc. Địa chỉ: Đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh  (trong giờ hành chính).

* Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 28/11/2016.

* Địa điểm bán đấu giá: Hội trường VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc. Đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 02413.600.195.