Đấu giá Vật tư thiết bị và tài sản cố định thanh lý tại Cần Thơ

(BĐT) - Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.

Tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị và tài sản cố định thanh lý.

Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm lô số 1 (Bao gồm các tài sản theo danh mục đính kèm): 338.448.000 đồng (giá trên đã bao gồm thuế GTGT).

- Giá khởi điểm lô số 2 (Ôtô For Transis, 16 chỗ. BS: 65B.005.99): 75.900.000 đồng (giá trên đã bao gồm thuế GTGT).

Thời hạn bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 27/12/2017.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 20/12/2017 đến ngày 25/12/2017.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/12/2017 đến ngày 28/12/2017.

- Tiền đặt trước đối với lô số 1: 33.800.000 đồng.

- Tiền đặt trước đối với lô số 2: 7.500.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 29/12/2017.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ. Số 02 KV Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 0292.6534864; Fax: 0292.3917.395.

Email: congnghecongtrinhcct@gmail.com.

Kính mời tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật liên hệ trực tiếp tại Phòng Tổng hợp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên.