Đấu giá vật tư thiết bị, trụ điện, sắt, cáp thép phế liệu tại Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán  tài sản như sau:

Lô 01: Đấu giá vật tư thiết bị + trụ điện, bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: 140.502.730 đồng.

Lô 02: Đấu giá sắt phế liệu + cáp thép + đà sắt phế liệu, khối lượng dự kiến khoảng 3.406,65 kg, bàn giao theo khối lượng thực tế. Giá khởi điểm: 3.800 đồng/1kg.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 04 buổi chiều bắt đầu 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ngày:15+16+17+18/5/2018, tại kho Công ty Điện lực Vĩnh Long; Điện lực thành phố Vĩnh Long; Điện lực Long Hồ; Điện lực Mang Thít.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 21/5/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 01: 200.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 02: 50.000 đồng/01 hồ sơ.

Tiền đặt trước: Lô 01: 28.000.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 02: 2.500.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến ngày 21/5/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 21/5/2018 đến16 giờ 00 phút ngày 23/5/2018).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/5/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Các cá nhân, tổ chức muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Công ty Điện Lực Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 26, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 2210280.