Đấu giá vật tư thiết bị thanh lý tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị thanh lý.

Giá khởi điểm của tài sản: 65.000.000 đồng. Chưa bao gồm thuế GTGT.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/5/2018 đến ngày 06/6/2018 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Ngày 30/5/2018 đến ngày 31/5/2018.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/6/2018 đến ngày 08/6/2018. Số tiền đặt trước 6.500.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 11/6/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028. 22 455 120.