Đấu giá Vật tư thiết bị thanh lý

(BĐT) - Chi nhánh Công ty CP Đấu giá BĐS Thiên Việt thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Tên cơ quan: Công ty Truyền tải Điện 3.

Địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo - P.Lộc Thọ - Tp. Nha Trang, T.Khánh Hòa

Điện thoại/fax: 058.321188 / 058.3521836.

MST: 0102743068004.

Tên lô VTTB thanh lý: Lô tài sản thanh lý năm 2016 (Lô 1).

Tài sản bán đấu giá là: Vật tư thiết bị thu hồi thanh lý Lô 1 năm 2016.

Giá khởi điểm:

- Lô VTTB: 1.170.055.711 đồng (Chưa có bao gồm VAT);

- Lô TSCĐ: 240.000 đồng (Chưa có bao gồm VAT).

Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 7h00, ngày    25/11/2016 đến 17h00, ngày 01/12/2016.

Xem tài sản dự kiến: Từ ngày 25/11/2016.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8h30,  ngày 05/12/2016.

Địa điểm tổ chức bán đấu gíá: Trụ sở Chi nhánh Công ty CP Đấu giá BĐS Thiên Việt – Khánh Hòa.

Liên hệ: Chi nhánh Công ty CP Đấu giá BĐS Thiên Việt – Khánh Hòa. Số 611 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.  ĐT: 058.3887458.