Đấu giá Vật tư thiết bị thanh lý

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Vật tư thiết bị thanh lý.

2. Giá khởi điểm: 540.281.100 đồng (bao gồm VAT).

(Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi triệu, hai trăm tám mươi mốt nghìn, một trăm đồng).

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Hết ngày 22/11/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 24/11/2016.

5. Bán hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Ngày 25/11/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 28/11/2016.   

7. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.