Đấu giá vật tư thiết bị thanh lý

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản, như sau:

- Tài sản: Vật tư thiết bị thanh lý.

- Giá khởi điểm: 48.000.000 đồng.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: Từ ngày 10/11/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 14/11/2016.

Thời gian xem tài sản: 09 giờ 00 phút, ngày 14/11/2016 và ngày 15/11/2016. Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 10/11/2016 đến 11giờ 00 phút, ngày 16/11/2016.

Thời gian tổ chức bán đấu giá ngày 17/11/2016.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn (Tầng 1, Khu B, số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh). Chi nhánh Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn - Tầng 3, số 9 Đinh Lễ, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội).

ĐT: 08 22 455 120.