Đấu giá vật tư thiết bị thanh lý

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá vật tư thiết bị thanh lý
Đấu giá vật tư thiết bị thanh lý

- Tài sản: Vật tư thiết bị thanh lý.

- Giá khởi điểm: 21.489.009.512 đồng. Giá chưa bao gồm thuế GTGT.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: Từ ngày 04/11/2016  đến 11 giờ 00 phú, ngày 08/11/2016.

Thời gian xem tài sản: 09 giờ 00 phút, ngày 14/11/2016 và ngày 15/11/2016. Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 04/11/2016 đến 16 giờ 00 phút,  ngày 15/11/2016.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Ngày 17/11/2016.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn - Tầng 1, Khu B, số 111 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM. ĐT: 08 22 455 120. Chi nhánh Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn - Tầng 3, số 9 Đinh Lễ, P. Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 04 62598201. Website: taisandaugia.com.vn.