Đấu giá vật tư thiết bị thanh lý

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản, như sau:

- Tài sản: Vật tư thiết bị thanh lý.

- Giá khởi điểm: 586.529.663 đồng.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: Từ ngày 04/11/2016 đến 11 giờ 00, ngày 08/11/2016.

Thời gian xem tài sản: 14 giờ 00 phút, ngày 08/11/2016 và ngày 09/11/2016. Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 04/11/2016 đến 11 giờ 00, ngày 10/11/2016.

Thời gian tổ chức bán đấu giá ngày 11/11/2016.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn (Tầng 1, Khu B, số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh).

ĐT: 08 22 455 120.