Đấu giá vật tư thiết bị

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam – Tòa nhà Vân Nam, số 26, Đường Láng, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội. Thông báo bán đấu giá:

Tài sản: Gồm 13 lô hàng vật tư sắt thép, ống, vật tư ngành máy, ngành điện, dầu mỡ sơn các loại (Tài sản bán theo từng lô, chi tiết theo hồ sơ mời đấu giá).

Tổng giá khởi điểm: 125.614.433.067 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, không trăm sáu mươi bảy đồng). Giá đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng 10%.

Xem tài sản: 24/11/2016 đến 25/11/2016 tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long, phường Giếng Đáy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.

Tham khảo và bán hồ sơ: Từ 08h00’ - 16h00’, ngày 22/11/2016, 23/11/2016 tại VPĐD Công ty.

Đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ: Từ 8h00’ - 10h00’, ngày 26/11/2016  và 8h00’ đến 16h00’, ngày 28/11/2016 tại VPĐD Công ty.

Tổ chức cuộc bán đấu giá: 14h00’, ngày 30/11/2016 tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam tại Hà Nội - Số 214, ô HH3, Lô CC6, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Liên hệ: Điện thoại: 04.8585.6595.

Thời gian làm việc của Công ty trong giờ hành chính.