Đấu giá vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.

2. Giá khởi điểm: 3.316.350.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm mười sáu triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng). Đã bao gồm thuế GTGT.

Người mua được tài sản chịu trách nhiệm và mọi chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển lô hàng khỏi địa điểm bàn giao tài sản.

3. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Phố Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại: (024) 3945 4912, (024) 3945 4975; website: www.datc.vn.

4. Hạn cuối đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 29/6/2018. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 03/7 và ngày 04/7/2018.

5. Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Đến hết ngày 09/7/2018.

6. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày 12/7/2018. 

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 663.270.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm bẩy mươi nghìn đồng).

7. Tổ chức đấu giá: Ngày 12/7/2018.

8. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia.

9. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Tầng 07, Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia

 Điện thoại: 024.62843536.