Đấu giá TSCĐ, vật tư thiết bị thanh lý

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản, như sau:

Tài sản: TSCĐ, vật tư thiết bị thanh lý.

Giá khởi điểm: 3.115.824.228 đồng. Giá chưa bao gồm thuế GTGT.

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: Từ ngày 09/02/2017 đến 11 giờ 00 phút, ngày 13/02/2017.

Thời gian xem tài sản: 09 giờ 00 phút, ngày 14/02/2017 và ngày 15/02/2017.

Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 09/02/2017 đến 16 giờ 00 phút, ngày 15/02/2017.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Ngày 17/02/2017.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn - Tầng 1, Khu B, số 111 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM, Chi nhánh Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn – Số 9 Đinh Lễ, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 08 22 455 120.