Đấu giá Trụ Anten tự đứng 85 mét đã qua sử dụng tại Sóc Trăng

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi thông báo bán đấu giá tài sản do Viễn thông Sóc Trăng ủy quyền như sau:

- Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi; Địa chỉ: Số 15/2 , đường Lâm Thành Mậu, K 4, Phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

- Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Viễn thông Sóc Trăng; Địa chỉ: số 02, Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 9 giờ 30 phút ngày 18/4/2018 tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi; Địa chỉ: Số 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Tên tài sản đấu giá: Trụ Anten tự đứng 85 mét đã qua sử dụng bán phế liệu của Viễn thông Sóc Trăng bán thanh lý;

+ Tổng số lượng Sắt phế liệu của Trụ Anten tự đứng 85 mét (kể cả kể cả khối lượng boulon) là: 116,11 tấn (116.110 kg).

- Nơi có tài sản đấu giá : Số 01, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm: 880.000.000đồng (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi triệu đồng) đã bao gồm 10% thuế GTGT.

- Tiền đặt trước: 170.000.000đ (Một trăm bảy mươi triệu đồng)/hồ sơ

- Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá : 500.000đ/ hồ sơ

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11& 12/4/2018; Tại - Số 01, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; (trong giờ hành chính).

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo các giấy tờ liên quan đến tài sản: từ ngày 27/3/2018 đến hết ngày 13/4/2018;

- Thờigian, địa điểm, bán và tiếp nhận hồ sơ , điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian bán và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá tài sản : Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá liên tục kể từ ngày 27/03/2018 đến hết ngày 13/4/2018; Nhận tiền đặt trước từ ngày 11/4/2018 đến hết ngày 13/4/2018 (trong giờ hành chính);

+ Địa điểm bán và tiếp nhận HS đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản (trừ trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản) được đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trong thời hạn thông báo;

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản : nộp đơn đăng ký, bản sao giấy CMND, hộ khẩu, bản sao giấy ĐKKD, CMND người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức); giấy nộp tiền đặt trước đúng hạn;

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

- Phương thức đấu giá Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá tài sản liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299)3773636; DĐ: 0913653052 - 0905723357.