Đấu giá trang thiết bị nội thất văn phòng đã qua sử dụng tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu Khí như sau: