Đấu giá Tôm thẻ lột PD tại Bạc Liêu

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản do Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

- Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bạc Liêu.

- Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Nơi có tài sản đấu giá: Kho Công ty TNHH Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh.

- Tài sản đấu giá: - Tôm thẻ lột PD, loại 31-40 con/kg: 41,10kg. -Tôm thẻ lột PD, loại 51-60 con/kg: 128,20kg. - Tôm thẻ lột PD, loại 71-90 con/kg: 547,80kg.

Giá khởi điểm: 90.766.700 đồng.

-Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày 15/3/2018 đến 08 giờ ngày 28/3/2018 tại Kho Công ty TNHH Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.- Tiền đặt trước: 9.076.670 đồng.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản (Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 LĐG) thì mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu từ ngày 15/3/2018 đến 08 giờ ngày 28/3/2018.

- Tổ chức đấu giá tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 30/3/2018.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm, ĐT: 0291.3825386.